Uniwersytet Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne do celów naukowych

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego z podziałem na dwie [2] części:

Część nr 1: Dostawa pipet automatycznych jednokanałowych zmiennych, końcówek do pipet oraz próbówek typu Eppendorf, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do zaproszenia.

Część nr 2: Dostawa zestawu Qiagen DNease Plant Mini Kit oraz żelu krzemionkowego pomarańczowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B zaproszenia.

DO POBRANIA:

ZIPZaproszenie do składania ofert - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.zip
 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

PDFProlongata terminu składania ofert.pdf

 

PDFD-41-2016 - Wybor najkorzystniejszej oferty.pdf
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie ponowione

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego w części: Część nr 2: Dostawa zestawu Qiagen DNease Plant Mini Kit oraz żelu krzemionkowego pomarańczowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B zaproszenia.

 

ZIPD-41-2016 - A - Zaproszenie do skladania ofert.zip
 

PDFD-41-2016 - A - informacja o nieudzieleniu zamówienia.pdf
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D/45/2016

Dostawa aparatu do elektroforezy poziomej wraz z wyposażeniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do zaproszenia.


ZIPD-45-2016 - Zaproszenie do skladania ofert.zip

 

PDFD-45-2016-Wybor-najkorzystniejszej-oferty.pdf
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metryczka
 • opublikowano:
  11-02-2015 11:56
  przez: Marcin Czura
 • zmodyfikowano:
  14-05-2018 15:09
  przez: Emil Krzesaj
 • podmiot udostępniający:
  Dział Zamówień Publicznych
  odwiedzin: 11102
Dane jednostki:

Uniwersytet Opolski
45-040 Opole
ul. pl. Kopernika 11a
NIP: 754-00-07-179 REGON: 000001382

Dane kontaktowe:

tel.: 77 541 6071
fax: 77 541 6000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×